Előadók

 • Kissné Dr. Korbuly Katalin

  Kissné Dr. Korbuly Katalin

  főiskolai docens

  Szakterületek:

  Óvodai környezeti nevelés, Szakmai önismeret, Szakmai kompetencia, Konfliktuskezelés, Családsegítés-családgondozás, Projektmódszer, Mentálhigiéné, Gyermekvédelem
 • Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

  Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

  tanszékvezető főiskolai tanár
  Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
  Neveléstudományi Intézet Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék

  Szakterületek:

  DIFER-mérések és fejlesztések, Óvoda-iskola átmenet, A literációs fejlődés támogatása - a mese szerepe a gyermek életében, 3 éven aluli gyermekek az óvodában (egységes ovi-bölcsi), Óvodás korú gyermekek a családi napköziben, Család és intézmény kapcsolata, Bölcsődés korúak nevelése
 • Dr. Páli Judit

  Dr. Páli Judit

  Klinikus gyermek-, neuro- és pedagógiai szakpszichológus

  Szakterületek:

  Fejlődéslélektan, neveléslélektan, Pedagógiai pszichológia, iskolapszichológia, Pszichodiagnosztika, pszichopatológia, Játékszakértő, játékterápia, Fejlődési zavarok, gyógypedagógiai pszichológia, Fejlődés-neuropszichológia, kognitív idegtudomány, Life-coaching, rövid problémamegoldó coaching
 • Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta

  Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta

  ügyvéd

  Szakterületek:

  munkajog
 • Kissné Dr. Zsámboki Réka

  Kissné Dr. Zsámboki Réka

  Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanársegéd, óvodai gyakorlati képzés szakvezető

  Szakterületek:

  Alternatív pedagógiák, Freinet-pedagógia, Projektmódszer az óvodában, Matematikai nevelés az óvodában, Kisgyermekkori tehetségfelismerés- és gondozás, Az óvodapedagógusok előmeneteli rendszere: a gyakornoki szakasz és a minősítő vizsga
 • Deliné Dr. Fráter Katalin

  Deliné Dr. Fráter Katalin

  ny. főiskolai tanár

  Szakterületek:

  Differenciáló pedagógia, Kooperatív tanulás (óvoda, iskola), Projektmódszer (óvoda, iskola), Viselkedésrendezés (óvoda, iskola)
 • dr.Vári Zsuzsa

  dr.Vári Zsuzsa

  Pedagógiai Szakszolgálat igazgató
  klinikai szakpszichológus
 • Gergely Ildikó

  Gergely Ildikó

  ELTE TÓK mestertanár
  óvodai és tanítói testnevelés módszertan területen
 • Bálint Mária

  Bálint Mária

  pszichológus, tehetség koordinátor

  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
  XII. Kerületi Tagintézménye